E-learning

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

NAZIV PROJEKTA:
Optimizacija poslovanja tvrtke CRONATA uvođenjem novih IKT rješenja

KRATKI OPIS PROJEKTA: Tvrtka CRONATA d.o.o potpisala je  s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.03.2.1.19.0740 u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Optimizacija poslovanja tvrtke CRONATA uvođenjem novih IKT rješenja“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. temeljem Poziva „ Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-ova kroz informacijske i komunikacijske tehnologije ( IKT) – 2 referentne oznake KK.03.2.1.19.

CILJ PROJEKTA: Projektom “Optimizacija poslovanja tvrtke Cronata uvođenjem novih IKT rješenja” poduzeće ulaže u nabavu i implementaciju novog e-learning sustava koji će unaprijediti poslovanje poduzeća i omogućiti razvoj informacijskog poslovanja i digitalnu transformaciju. Optimizacija i unaprjeđenje poslovanja podrazumijevaju unaprjeđenje poslovnih procesa upravljanje ljudskim potencijalima, prodaje, nabave, logistike, strateškog planiranja i upravljanje rizicima.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Stvaranje uvjeta za porast zapošljavanja u tvrtki CRONATA d.o.o
Unaprijeđeni poslovni procesi kroz uvođenje e-learning sustava
Provedena edukacija djelatnika za rad s novim sustavom
Povećanje prihoda poduzeća od prodaje
Stvoreni uvjeti za otvaranje novih radna mjesta

VRIJEDNOST PROJEKTA:
Ukupna vrijednost projekta: 175.000,00 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 112.000,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 1. veljače 2020. do 1. svibnja 2021.

KONTAKT OSOBA:
Nataša Cikač direktorica
Email: natasa@cronata.hr
Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na adresi: http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779 .
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika CRONATA d.o.o.

E-LEARNING PRIJAVA

Klikom na gumb “Prijava” doći ćete do mjesta za prijavu u E-learning aplikaciju.