Kako kvalitetno provesti inventuru?

Nakon godišnjih odmora kada polako zakoračimo u završni kvartal poslovne godine, nastupa period u kojem se najčešće obavljaju inventure. Godišnji popis ili inventura zakonska je obveza koju je potrebno provesti minimalno jednom tijekom poslovne godine. Cilj inventure je utvrditi i uskladiti stvarno stanje sa stanjem u poslovnim knjigama tvrtke. Iz tog razloga je u interesu tvrtke provesti inventuru na kvalitetan i efikasan način.

Što je sve predmet inventure?

Tijekom inventure popisuje se sve čime tvrtka raspolaže, odnosno sva imovina i obveze. Pod pojmom imovine podrazumijevamo svu materijalnu imovinu kao što su zalihe sirovina, zalihe materijala, zalihe gotovih proizvoda, nedovršene proizvodnje, rezervnih dijelova i sl., zatim osnovna sredstva i sitni inventar. U imovinu se još ubrajaju i nenaplaćena potraživanja od kupaca, dani krediti i pozajmice, depoziti, vrijednosni papiri, kao i novac na računima tvrtke i blagajni.

Popis obveza koje tvrtka ima uključuju neplaćene obveze prema dobavljačima, primljeni krediti, neisplaćene plaće, davanja državi i sl.

Svaka tvrtka želi znati točan „sadržaj“ svoje imovine i obveza. Zato je provođenje inventure jedan od osnovnih zadataka i minimuma kojeg poduzetnik poduzima kako bi zaštitio svoju imovinu i kapital.

Što kaže zakon o obvezi provođenja inventure?

Naravno, postoji i zakonska obveza koja nalaže provođenje inventure. Za neobavljanje godišnjeg popisa, sukladno članku 32. Zakona o računovodstvu, predviđena je novčana kazna za poduzetnika od 10.000,00 do 100.000,00 kn, te za odgovornu osobu 5.000,00 do 20.000,00 kn.

Kako provesti inventuru?

Bez obzira na savjesnost tvrtke, kao i zakonsku regulativu, pomisao na inventuru mnogima stvara nervozu i hrpu upitnika. “Opet inventura, što će ‘ispasti’ ove godine, kako dugo ćemo opet popisivati, da li će popis biti točan…” i slično.

Odakle krenuti? Za početak, imajte na umu sljedeće:

  • Dobra i kvalitetna priprema olakšava i ubrzava sam proces provođenja inventure – oznake, poznavanje robe, inventurna komisija, jasne upute, inventurne liste,…
  • Provođenje inventure – inventuru najčešće rade osobe koje nisu odgovorne za stanje, ali su prisutne pri popisu i potpisuju inventurne liste, IT podrška (bar kodiranje i sl.)
  • Utvrđivanje razlika – inventurni višak i inventurni manjak ne znači da inventura nije dobro provedena, iako tendencija treba biti što manje razlike.

Naravno da se u procesu popisa javljaju i greške koje je potrebno svesti na minimalnu razinu. Stoga predlažem:

  • Pojačati kontrolu
  • Uvesti rotaciju djelatnika koji provode popis
  • Provoditi povremene odnosno kontrolne inventure na uzorku i sl.

Međutim, vodite računa da je inventura samo odraz stanja procesa upravljanja skladištem i zalihama. Priprema za inventuru počinje već u siječnju kada je potrebno definirati sustav koji će omogućiti što manje grešaka u vođenju imovine te olakšati proces inventure krajem poslovne godine.

Kako biste se na vrijeme pripremili za ovogodišnju inventuru, educirajte se i napravite kvalitetnu pripremu. Pridružite nam se na radionici Inventura i kako je efikasno provesti koja će se održati 30.10.2019. u hotelu Westin u Zagrebu. Ukoliko želite in-house radionicu u Vašoj tvrtki ili imate neko drugo pitanje slobodno se obratite na info@cronata.hr.

 

Autor: Nataša Cikač, konzultant za nabavu i lanac opskrbe.

Zatražite personaliziranu ponudu

Veselimo se poboljšati vaše kompetencije iz područja nabave! Kontaktirajte nas kako bismo dogovorili konzalting prema vašim potrebama i novim znanjima vas osposobili za budući profit.