Kako postići lean lanac opskrbe?

Povodom radionice Lean menadžment i lanac opskrbe koja će se održati 29.11.2018. u Zagrebu, u ovoj objavi ću pojasniti primjenu lean pristupa za opskrbni lanac i tako Vam pokušati približiti ovu važnu temu.

Tržište na kojem radimo i djelujemo sve je kompleksnije i turbulentnije. Svaka tvrtka želi biti što bolja, profitabilnija, konkurentnija bez obzira da li nudi proizvod ili uslugu. Cilj svakog managementa je zadovoljiti potrebe svojih kupaca/korisnika uz optimalno korištenje resursa tvrtke. Kreiranje lanca opskrbe sigurno je jedan od načina kojim ćemo osigurati što bolju protočnost i povezanost između dobavljača, proizvodnje, skladišta, distribucije i krajnjih kupaca.

No, nakon što smo dizajnirali lanac opskrbe, definirali procese, educirali zaposlenike i investirali u tehnologiju, što još možemo učiniti da povećanje zadovoljstva naših kupaca bude još bolje uz minimalno korištenje resursa i što profitabilnije poslovanje? Jedna od metodologija koja nam svakako može pomoći u tome je koncept kontinuiranih poboljšanja (continuous improvement).

Koncept kontinuiranih poboljšanja i kaizen

Metodologija kontinuiranih poboljšanja se bazira na malim, redovnim promjenama. Riječ je o poboljšanjima koja na kraju donose značajne rezultate. Dolazi od japanske riječi KAIZEN što znači promjena na bolje (KAI – change, ZEN – better) i temelji se na najboljoj istočnjačkoj praksi u upravljanju poslovanjem. Ta praksa je usmjerena na poboljšanje produktivnosti, efikasnosti, kvalitete te postizanje poslovne izvrsnosti općenito.

Unapređenje poslovnih i proizvodnih procesa bazira se na uvođenju alata i metoda kontinuiranog poboljšanja (Continuous Improvement – CI). Metodologija se temelji na identificiranju prilika za unaprjeđenje i uklanjanje smetnji u procesima. U početku se povezivala s automobilskom industrijom. No, njezina primjena je moguća u svim granama gospodarstva, financijskim institucijama, zdravstvu, turizmu pa čak i u javnoj upravi.

Zašto implementirati sustav kontinuiranih poboljšanja?

Cilj primjene kontinuiranog poboljšanja je prepoznati one dijelove procesa u kojima se pojavljuju gubici i koji su neefikasni tako da ih se ukloni. Konfiguriraju se izvrsni procesi i način poslovanja tvrtke gdje se resursi troše na optimalan način, a konačni cilj je osiguranje visokog stupnja zadovoljstva krajnjih kupaca/klijenta.

Tvrtke koje se odluče na implementaciju sustava kontinuiranog poboljšanja postižu sljedeće:

 • eliminiraju se sve vrste gubitaka,
 • smanjuju se troškovi i rizici,
 • povećava se produktivnost zaposlenika i brzina procesa,
 • osigurava se transparentnost u poslovanju,
 • povećava se motivacija zaposlenika te zadovoljstvo krajnjih kupaca odnosno klijenata.

Što je potrebno za uvođenje koncepta kontinuiranih poboljšanja?

“Ali mi smo specifični.” – ovo je vrlo često rečenica koju čujem od strane potencijalnih klijenata. I to je točno. Svaka organizacija, svaka djelatnost je drugačija i ima svojih specifičnosti. No, vjerujem da je svima zajedničko da zadovoljite potrebe svojih kupaca i ostvarite profitabilno poslovanje.

Uvođenje koncepta kontinuiranih poboljšanja i alata koji nam u tome pomažu (5S, lean, six sigma,…) nije jednostavno. Za to je potrebna dobra i kvalitetna priprema, ali i svijest što taj koncept podrazumijeva. To znači da organizacijska kultura mora biti takva da prihvaća sve principe koje kontinuirana poboljšanja primjenjuju.

Jednom kada se tvrtka odluči za implementaciju kontinuiranih poboljšanja, ona postanu dio svakodnevnog rada, stil života i vrlo brzo počinje ostvarivati očekivane rezultate.

Zašto implementirati Lean metodologiju za lanac opskrbe?

Jedan od najsnažnijih alata koji se koristi upravo u segment postizanja poslovne izvrsnosti je Lean. Rezultati su vidljivi kroz smanjenje troškova, smanjenje zaliha sirovina, materijala, gotovih proizvoda, optimizaciju procesa, uklanjanje zastoja, povećanje radne sigurnosti, povećanje kvalitete proizvoda i zadovoljstvo kupaca.

Nekoliko je razloga zašto bi tvrtka trebala implementirati lean metodologije za svoj lanac opskrbe:

 • Radi se o metodi koja dokazano ostvaruje rezultate. Engleska riječ lean znači vitak, a predstavlja metodu postizanja maksimalnih efekata poslovanja uz minimalnu upotrebu resursa. Sve je krenulo u Toyoti gdje je utvrđeno da je tvrtka u stanju postići „više sa manje“.
 • Opisom procesa identificiramo korake u svakom dijelu poslovanja tvrtke. Zadatak leana je da prepozna i ukloni sve nepotrebne korake koji nam troše resurse. Jer kupac neće platiti naše greške, zar ne?
 • Iako je u početku lean bio povezan sa proizvodnjom, to je prije svega način razmišljanja. Zato ima svoju primjenu i u ostalim dijelovima tvrtke (nabava, skladište, logistika) pa čak i u tvrtkama koje se ne bave proizvodnjom.
 • Lean je poslovna strategija koja uključuje sve razine zaposlenih, on najnižih pa do samog vrha, te je sigurnost uspjeha implementacije novih alata veća.
 • Fokus je na ostvarivanju dodatne vrijednosti za kupca. Svaki proces u tvrtki je fokusiran upravo na krajnjeg kupca jer to više nije samo zadaća prodaje.
 • Glavni efekti su: zadovoljstvo kupaca, motiviranost zaposlenika i profit.

Kako implementirati Lean metodologiju za bolji lanac opskrbe?

Već smo spomenuli da je cijeli koncept Leana baziran na uklanjanju svih nepotrebnih aktivnosti u svim dijelovima procesa lanca opskrbe. U praksi to znači da je potrebno dobro mapirati svaki dio lanca, identificirati „viškove“ te promijeniti ili unaprijediti proces tako da se „viškovi“ uklone, odnosno eliminiraju.

U nastavku ćemo navesti koji sve „viškovi“ postoje u tvrtkama koje se bave proizvodnjom i što je potrebno napraviti. Sličan sustav identifikacije moguće je napraviti i u ostalim djelatnostima.

 • Transport – promjena lokacije proizvoda sa jednog mjesta na drugo bez stvaranja vrijednosti. Potrebno je utvrditi optimalne transportne puteve kojima se neće gubiti vrijeme i novac.
 • Zalihe – materijali i proizvodi koji predugo čekaju da se upotrijebe odnosno isporuče kupcu. Trebamo definirati sustav planiranja i upravljanja zalihama kako bismo imali dovoljno materijala i proizvoda ni previše, a ni premalo.
 • Kretanja – dodatni fizički ili mentalni pokreti ili loša ergonomija koja uzrokuju nepotrebna savijanja, istezanja, hodanja i sl. Redizajnirati poslove prilagodbom radnih mjesta i strojeva.
 • Čekanja – čekanja u procesima zbog nestašice materijala/proizvoda, zastoji u proizvodnji, čekanja na odobrenja od strane nadređenih, čekanja kamiona i sl. Kreirati procese i upute koje će omogućiti pravovremenost i protočnost materijala, proizvoda, informacija.
 • Prekomjerna proizvodnja – proizvodnja proizvoda više nego je kupac naručio, više nego je prodano i sl. Definirati proizvodne serije odnosno radne naloge u skladu sa kapacitetima i prodajnom strategijom.
 • Neodgovarajući procesi – suvišni koraci u procesima koji stvaraju vrijednost koju kupac nije naručio. Ustanoviti faze procesa koje u potpunosti prate želje i potrebe kupaca, ni više ni manje.
 • Škart/defekt – popravljanje grešaka na proizvodima i ponavljanje koraka u procesu. Uspostaviti kontrolu kvalitete na bitnim fazama cijelog procesa lanca opskrbe.
 • Znanja i vještine – da li su kapaciteti i sposobnosti djelatnika u potpunosti iskorišteni. Kroz jasnu politiku upravljanja ljudskim resursima definirati radne zadatke, odgovornosti i obveze svakog radnog mjesta te zapošljavati u skladu sa definiranim kriterijima.

Lean mora postati integrirani dio poslovanja

Ukratko, možemo reći da je postizanje „vitkog“ lanca opskrbe, korištenjem Lean metodologije, bazirano na uklanjanju svih smetnji i nepotrebnih koraka u procesima.

Ukoliko se tvrtka odluči za primjenu Leana u svom poslovanju, bitno je da ta metodologija postane dio strategije poslovanja. Naime, Lean nije samo faza ili jedan od alata već Lean mora postati integrirani dio poslovanja tvrtke. Jedino takvim pristupom možemo očekivati rezultate kroz zadovoljne kupce i profitabilno poslovanje.

Radionica: Lean menadžment u lancu opskrbe, 29.11.2018. u Zagrebu

Ako želite naučiti kako primijeniti lean metodologije u svim segmentima lanca opskrbe kako biste stvorili dodatnu vrijednost za kupca i ostvarili veći profit, pridružite nam se na radionici Lean menadžment i lanac opskrbe.

Dobro nam došli!

 

Autor: Nataša Cikač, konzultant za nabavu i lanac opskrbe, Certified Continuous Improvement Manager.

Zatražite personaliziranu ponudu

Veselimo se poboljšati vaše kompetencije iz područja nabave! Kontaktirajte nas kako bismo dogovorili konzalting prema vašim potrebama i novim znanjima vas osposobili za budući profit.