poboljšanja procesa

KONTINUIRANA POBOLJŠANJA PROCESA

KONTINUIRANA POBOLJŠANJA PROCESA


Okruženje u kojem radimo i gdje naše tvrtke djeluju, neprestano se mijenja. Upravo iz tog razloga tvrtke se moraju moći prilagođavati novim uvjetima kako bi proizvodi i usluge koje nude bili konkurentni, a poslovanje profitabilno.
Unapređenje poslovnih i proizvodnih procesa bazira se na uvođenju alata i metoda kontinuiranog poboljšanja (Continuous Improvement – CI). Metodologija kontinuiranog poboljšanja temelji se na identificiranju prilika za unaprjeđenje i uklanjanje smetnji u procesima. U početku se povezivala s automobilskom industrijom no njezina primjena je moguća u svim granama gospodarstva, financijskim institucijama, zdravstvu, turizmu ali i u javnoj upravi.
Cilj primjene kontinuiranog poboljšanja je prepoznati one dijelove procesa u kojima se pojavljuju gubici i koji su neefikasni tako da ih se ukloni te se konfiguriraju izvrsni procesi i način poslovanja tvrtke gdje se resursi troše na optimalan način, a konačni cilj je osiguranje visokog stupnja zadovoljstva krajnjih kupaca/klijenta.

Tvrtke koje se odluče na implementaciju sustava kontinuiranog poboljšanja postižu sljedeće:

 eliminiraju se sve vrste gubitaka,
 smanjuju se troškovi i rizici,
 povećava se produktivnost zaposlenika i brzina procesa,
 osigurava se transparentnost u poslovanju,
 povećava se motivacija zaposlenika te zadovoljstvo krajnjih kupaca odnosno klijenata.

Ali mi smo specifični…..

To je vrlo često rečenica koju čujem od strane potencijalnih klijenata. I to je točno. Svaka organizacija, svaka djelatnost je drugačija i ima svojih specifičnosti, no vjerujem da je svima zajedničko – zadovoljiti potrebe svojih kupaca i ostvariti profitabilno poslovanje.

Uvođenje koncepta kontinuiranih poboljšanja i alata koji nam u tome pomažu (5S, lean, six sigma,..), nije jednostavno. Za to je potrebna dobra i kvalitetna priprema, ali i svijest što taj koncept podrazumijeva. Znači naša organizacijska kultura mora biti takva da prihvaća sve principe koje kontinuirana poboljšanja primjenjuju.

Jednom kada se tvrtka odluči za implementaciju kontinuiranih poboljšanja, ona postanu dio svakodnevnog rada, stil života i vrlo brzo počinje ostvarivati očekivane rezultate.

Ukoliko želite dobiti više informacija o implementaciji kontinuiranih poboljšanja, obratite se s punim povjerenjem. Na raspolaganju vam stoji certificirani stručnjak za kontinuirana poboljšanja sa praktičnim iskustvom.

Nataša Cikač, CCIM
Ekspert za nabavu i upravljanje zalihama

Zatražite personaliziranu ponudu

Veselimo se poboljšati vaše kompetencije iz područja nabave! Kontaktirajte nas kako bismo dogovorili konzalting prema vašim potrebama i novim znanjima vas osposobili za budući profit.