kompetencije u nabavi

Kompetencije u nabavi

Edukacija djelatnika u nabavi

U cilju unapređenja nabavne djelatnosti tijekom prosinca prošle godine proveli smo istraživanje unutar poduzeća u Republici Hrvatskoj. Uzorak su sačinjavala 56 poduzeća, pretežito u privatnom vlasništvu koja se većinom bave proizvodnjom, nešto manje trgovinom i u najmanjem udjelu uslužnom djelatnošću.

Moram priznati da kao osoba koja ima preko 20 godina iskustva u nabavi u realnom sektoru, nisam se previše iznenadila rezultatima. Naime, tek 50% ispitanika potiče edukaciju svojih djelatnika u nabavi. Primarno su to edukacije vezane uz strane jezike, informatičku pismenost, komunikacijske i prezentacijske vještine, interne edukacije ili eventualno predavanja iz područja javne nabave.

Na koji način se djelatnici u nabavi educiraju?

Postavlja se pitanje na koji način se djelatnici u nabavi educiraju. Najčešće su to tzv. mentorstva odnosno prenošenje znanja starijih i iskusnijih kolega. Na prvu, to je dobar način no svjesni smo da se tržište mijenja. Samim time mijenjaju se i tehnike i metode koje se u nabavi koriste. U vrijeme interneta svjetski trendovi u području nabave dostupni su na stručnim portalima. No, koliki postotak naših djelatnika ima vremena i interesa proučavati literaturu te nova znanja implementirati u svoj svakodnevni rad.

Edukacija iz područja nabave

Ispitanici, a prije svega su to bili voditelji i direktori nabave, izrazili su želju za edukacijom tzv. tvrdih vještina, odnosno specijalističkih znanja iz područja nabave. Upravo iz tog razloga pokrećemo Nabavnu akademiju u 3 modula koja će djelatnicima u nabavi, direktorima i vlasnicima poduzeća, no i svima ostalima koji se indirektno bave nabavom u svojem svakodnevnom radu, omogućiti da steknu stručno znanje iz te specifične djelatnosti.

Nabavna akademija

Program Nabavne akademije obuhvaća tri modula: operativnu i stratešku nabavu te kontinuirana poboljšanja u nabavi. Kroz te module polaznici će naučiti kako planirati nabavu i troškove, kako izgleda proces naručivanja, praćenja te planiranja zaliha i potreba, koji su ključni pokazatelji uspješnosti (KPI) . U sklopu edukacije o strateškoj nabavi govorit će se, među ostalim, o nabavnim kategorijama, odnosima s dobavljačima te upravljanju rizicima. Područje kontinuiranog poboljšavanja u nabavi pokriva primjenu alata i principa koji dovode do povećanja kvalitete u procesu nabave.

Ukoliko želite poboljšati kompetencije iz područja nabave Nabavna akademija je idealna edukacija za Vas! Saznajte više na: www.nabavna-akademija.com.hr

 

Autor: Mr. sc. Nataša Cikač – stručnjak za nabavu i zalihe. Vlasnica je tvrtke Cronata d.o.o. koja pruža odgovore poduzećima na području procesa nabave i upravljanja zalihama kroz implementaciju suvremenih alata i tehnika. Članica je Hrvatske udruge nabavne djelatnosti te konzultantica Europske banke za obnovu i razvoj.

Zatražite personaliziranu ponudu

Veselimo se poboljšati vaše kompetencije iz područja nabave! Kontaktirajte nas kako bismo dogovorili konzalting prema vašim potrebama i novim znanjima vas osposobili za budući profit.