outsourcing nabave

Outsourcing nabave

Ousourcing nabave

Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća američki pisac i menadžerski guru Tom Peters je izjavio: „Radite ono u čemu ste najbolji, a ostalo dajte drugima da rade za Vas.“

Outsourcing nekad i danas

Tražeći način kako efikasno smanjiti troškove, poduzeća već desetljećima koriste outsourcing kao svojevrsnu strategiju upravljanja troškovima. Outsourcing, pojednostavljeno, možemo definirati kao korištenje vanjskih poduzeća i pojedinaca za obavljanje pojedinog posla. U pravilu outsourcing se temelji na davno poznatom konceptu eksternalizacije poslovnih aktivnosti. Poduzeća angažiraju vanjske suradnike za obavljanje određenih poslovnih aktivnosti te se povezuju s komplementarnim poduzećima u cilju zajedničkog pristupa resursima. Ovi poslovni koncepti i aktivnosti svakako jesu elementi outsourcinga, no outsourcing danas predstavlja daleko više. Danas poduzeća, pa čak i ona velika, vrlo rijetko mogu najbolje i najučinkovitije pokriti sva specifična znanja i vještine svojim internim resursima. Njihov primarni zadatak mora biti usredotočen na osnovnu djelatnost poduzeća. Potrebe za povremenim, specijalističkim znanjima mogu nadomjestiti korištenjem usluga outsourcing tvrtki specijaliziranih za pojedina područja. Na tržištu je najzastupljenije korištenje vanjske usluge knjigovodstva, IT usluga, marketinga te pravnih usluga.

Outsourcing nabave

Jedna od usluga o čijem se outsourcingu sve više govori je outsourcing nabave. Outsourcing nabave na svjetskom tržištu raste oko 12 posto godišnje. U Hrvatskoj je situacija nešto drugačija. Istraživanje (procurement outsourcing in Croatia) koje je tvrtka Cronata provela zajedno s tvrtkom BNB sklad na uzorku od šezdesetak poduzeća u Hrvatskoj pokazuje da čak 95 posto anketiranih smatra outsourcing poželjnim, a čak 55 % hrvatskih poduzeća namjerava više koristi outsourcing. Neki su se rezultati istraživanja poklopili s onime što prepoznajemo i kroz poslovnu praksu. Mnoga poduzeća dugi niz godina naručuju poslove koji su uobičajeni za outsourcing. Pritom su očekivanja jasna, poduzeće se ne želi baviti poslovima koji mu nisu srodni i koji mu oduzimaju dodatno vrijeme. Specifične intelektualne usluge koje im se nude na tržištu, poput outsourcinga nabave, poduzeća tek bojažljivo koriste (8,3%). Ohrabruje rezultat da ih je čak 35% spremno na outsourcing takvih vrsta usluga. Outsourcing nabave specifična je djelatnost koja nužno ne znači dislociranje kompletne nabave izvan poduzeća. U početku je osnovni razlog za outsourcing nabave nekim poduzećima bilo smanjenje troškova zaposlenika. No, danas je najveći naglasak na rastu poslovanja kroz cijeli niz mehanizama – od kontrolinga preko inovacija krajnjih dobavljača do upravljanja rizicima.

2 glavne usluge outsourcinga nabave

Outsourcinga nabave možemo podijeliti na dvije glavne usluge koje poduzeća koriste:

  1. operativno provođenje poslova nabave
  2. usluga CPO ( Chief Procurement Officer ) ili interim manager za nabavu

Ako poslovi u nabavi u poduzeću imaju određene oscilacije, primjerice dijelovi godine kada je potreba za resursima u operativnoj nabavi veća, tada je dobro rješenje posegnuti za uslugom outsourcinga. U tom slučaju imate na raspolaganju resurse koji su angažirani za potrebe projekta, odnosno pojačane potrebe u nabavi. Time u stvari poduzeća postižu dvostruki efekt, a to je pristup stručnom kadru koji posjeduje ne samo svoje, već i specifično znanje tvrtke za outsourcing nabave, a drugo je trajanje angažmana samo za vrijeme trajanja pojačane potrebe. Nakon što više ne postoji potreba za outsourcingom, jednostavno se projekt završava te poduzeće nema troškova kadrova s kojima bi trebalo ili raskinuti ugovor ili ih preraspodijeliti na neke druge poslove. U pravilu se ovdje radi o poslovima operativne i taktičke nabave.

U situacijama kada je potrebna veća stručnost i menadžerska znanja u području nabave, odnosno potrebno provesti složenije i strateški važnije projekte u nabavi, takva poduzeća se odlučuju za uslugu outsourcinga CPO-a ili menadžera za nabavu. Poduzeća se odlučuju za takvu vrstu usluge ako žele svojem nabavnom timu osigurati dodatnu stručnu podršku čime će se nabava unaprijediti i transformirati u stratešku funkciju. To podrazumijeva projekte vezane uz uspostavljanje odnosa s dobavljačima, definiranje i upravljanje nabavnim kategorijama, prepoznavanje i kontroliranje rizika u nabavi, uvođenje i praćenje KPI i sl., odnosno sve ono što uprava i vlasnici žele provesti u nabavi sa strateškog aspekta, a nemaju dovoljno vlastitih resursa.

Koje prednosti outsourcing nabave donosi poduzeću?

Prva i osnovna prednost outsourcinga je da se poduzeće može usredotočiti na svoju glavnu djelatnost i srž poslovanja, čime ostvaruje veću produktivnost. Nadalje poduzeće u slučaju pojačanih potreba u nabavi ne treba zapošljavati kadar, nema troškova kod selekcije kadrova, ne treba ulagati u njihovo obrazovanje što rezultira nižim troškovima. Prilikom angažiranja osobe specijalizirane za poslove nabave dobiva se kvalitetan kadar koji se kontinuirano educira, prati trendove, a ostvaruje se i sinergijski efekt sa cjelokupnim znanjem koje tvrtka za outsourcing posjeduje. S aspekta održivosti, u slučaju bolovanja, odlaska na godišnji odmor, eventualnog otkaza  i sl., poduzeće vrlo rijetko ima rezervnu varijantu. Odnosno, rijetko postoji jednako kvalitetna zamjena. Tvrtka za outsourcing daje poduzeću na raspolaganje svoje resurse tako dugo dok se projekt ili posao ne odradi. Troškovi usluge outsourcinga vrlo su egzaktni, unaprijed dogovoreni i transparentni. Time se kontrolira kvaliteta pružene usluge i pravni aspekti poslovnog odnosa između poduzeća i davatelja usluge. S druge strane, svoje kadrove poduzeće mora platiti bez obzira jesu li zadovoljni učinkom ili ne.

Timovi u nabavi vrlo često se vežu uz svoje dobavljače. To je dobro jer se time stvara partnerski odnos, no ponekad se gubi na objektivnosti jer se ne traže alternative dok outsourcing partner nije emotivno vezan već se isključivo vodi brojkama i pokazateljima.

Izazovi outsourcinga

Izazove zbog kojih se poduzeća još uvijek premalo odlučuju na outsourcing nabave, predstavljaju:

  1. Odabir pravog i kvalitetnog partnera
  2. Eventualni skriveni troškovi
  3. Nema stalno dostupne osobe u poduzeću

Stoga je vrlo važno prilikom definiranja usluge ousourcinga nabave jasno definirati ciljeve, očekivanja, prava i obveze svih sudionika tijekom provođenja projekta. Osim za domaća poduzeća, usluga outsourcinga nabave je odlično rješenje za strana poduzeća koja djeluju na području Hrvatske. U takvim situacijama nema potrebe za troškovima i zapošljavanjem novih kadrova već se poslovi nabave prepuštaju tvrtki za outsourcing. Time se rješavaju i problem nepoznavanja jezika, administrativne i pravne specifičnosti na tržištu kao i nepoznavanje lokalnih dobavljača.

Outsourcing nabave u Hrvatskoj

Na području Hrvatske djeluje vrlo mali broj tvrtki koje nude uslugu outsourcinga nabave. S vremenom će ih biti sve više budući da raste potražnja za takvom vrstom usluga. To pokazuje istraživanje provedeno u Hrvatskoj, ali i svjetski trendovi. Za očekivati je da će ovu vrstu usluga primarno koristiti poduzeća u privatnom vlasništvu. Isti bi model bio kvalitetno rješenje i za državna poduzeća unatoč (trenutno) negativnoj percepciji.

Istraživanje o outsourcingu u Hrvatskoj – objave u medijima

Hrvatskim tvrtkama outsourcing sve privlačniji oblik poslovanja (portal Lider)

Državna poduzeća nisu spremna za outsourcing (portal Posao.hr)

 

Autor: Mr. sc. Nataša Cikač, dipl. oec., stručnjakinja za nabavu i upravljanje zalihama, vlasnica je tvrtke Cronata d.o.o. Pokretanju vlastitog poduzeća prethodilo je više od 20 godina poslovnog iskustva u korporativnom okruženju iz područja nabave i logistike. Članica je Hrvatske udruge nabavne djelatnosti i konzultantica EBRD-a.

Zatražite personaliziranu ponudu

Veselimo se poboljšati vaše kompetencije iz područja nabave! Kontaktirajte nas kako bismo dogovorili konzalting prema vašim potrebama i novim znanjima vas osposobili za budući profit.